Fri frakt
100 dagars retur
Låga priser
5 miljoner produkter
24/7 service

Villkor för tjänsten

Läs innan du använder våra tjänster

1. Inledning

Grandado tillhandahåller sina tjänster till dig med förbehåll för de meddelanden, villkor och bestämmelser som anges i detta avtal ("avtalet"). När du använder någon av Grandados tjänster (t.ex. kundomdömen) omfattas du dessutom av de regler, riktlinjer, policyer, villkor och bestämmelser, inklusive men inte begränsat till sekretessmeddelandet, som gäller för sådana tjänster, och de införlivas i detta avtal genom denna hänvisning. Grandado förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna webbplats och dessa villkor.

Genom att få tillgång till, surfa på eller på annat sätt använda webbplatsen anger du att du godkänner alla villkor i detta avtal. Läs detta avtal noggrant innan du fortsätter.

Det kan krävas att du ingår ett separat avtal, online eller offline, med Grandado för en tjänst ("Ytterligare avtal"). Om det finns någon konflikt eller inkonsekvens mellan villkoren och ett tilläggsavtal ska tilläggsavtalet ha företräde framför villkoren endast i förhållande till den berörda tjänsten.

Mediapress Ltd.
Adress: RM A08, 6/F, Manson Industrial Building, 8 A Kung Ngam Village Lane, Shau Kei Wan, Hong Kong SAR

Anmärkning: Denna adress är inte lämplig som returadress. För att returnera din produkt, vänligen kontakta kundtjänst.

Genom att använda denna webbplats accepterar du detta avtal och intygar att du är myndig i din jurisdiktion. Ytterligare villkor gäller för vissa tjänster som erbjuds på Grandado och kan hittas på den plats där den aktuella tjänsten erbjuds.

Vi kan ändra villkoren i detta avtal från tid till annan. Genom att fortsätta använda denna webbplats Grandado efter att vi har publicerat sådana ändringar accepterar du avtalet i dess ändrade form.

2. Användning av Grandado

Du intygar att den information som du lämnar på webbplatsen Grandado är korrekt och fullständig. Du är ansvarig för att ditt lösenord är konfidentiellt och för alla uttalanden som görs och alla handlingar eller försummelser som sker på ditt konto. Om du tror att någon har använt ditt lösenord eller ditt konto utan din tillåtelse måste du omedelbart meddela Grandado. Ditt konto kan också begränsas eller avslutas av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande. Vi kan också ändra, begränsa tillgången till, avbryta eller avbryta Grandado, eller någon del av webbplatsen Grandado, när som helst utan förvarning.

Grandado eller dess dotterbolag har inget ansvar gentemot dig för innehåll på webbplatsen Grandado som du finner stötande, oanständigt eller stötande. Vissa produkter är märkta med åldersgränser och kan vara avsedda endast för en mogen publik. Genom att beställa en produkt med åldersbegränsning intygar du att du uppfyller åldersbegränsningarna.

Vi säljer produkter för barn, men dessa produkter är avsedda att säljas till vuxna. Om du är under myndighetsåldern i din jurisdiktion får du använda webbplatsen Grandado endast med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare.

Det är förbjudet att: kränka eller försöka kränka säkerheten på webbplatsen Grandado; använda någon anordning, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion Grandado; eller använda eller försöka använda någon motor, programvara, verktyg, agent eller annan anordning eller mekanism (utom de sökmekanismer som tillhandahålls av Grandado eller andra webbläsare från tredje part) för att navigera eller söka på webbplatsen Grandado.

3. Inlämning av innehåll

Du intygar att den information som du lämnar på webbplatsen Grandado är korrekt och fullständig. Du är ansvarig för att ditt lösenord är konfidentiellt och för alla uttalanden som görs och alla handlingar eller försummelser som sker på ditt konto. Om du tror att någon har använt ditt lösenord eller ditt konto utan din tillåtelse måste du omedelbart meddela Grandado. Ditt konto kan också begränsas eller avslutas av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande. Vi kan också ändra, begränsa tillgången till, avbryta eller avbryta Grandado, eller någon del av webbplatsen Grandado, när som helst utan föregående meddelande.

Grandado eller dess dotterbolag har inget ansvar gentemot dig för innehåll på webbplatsen Grandado som du finner stötande, oanständigt eller stötande. Vissa produkter är märkta med åldersgränser och kan vara avsedda endast för en mogen publik. Genom att beställa en produkt med åldersbegränsning intygar du att du uppfyller åldersbegränsningarna.

Vi säljer produkter för barn, men dessa produkter är avsedda att säljas till vuxna. Om du är under myndighetsåldern i din jurisdiktion får du använda webbplatsen Grandado endast med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare.

Det är förbjudet för dig att:

  • kränka eller försöka kränka säkerheten på webbplatsen Grandado;

  • Använda någon anordning, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens Grandado funktion;

  • Använda eller försöka använda någon motor, programvara, verktyg, agent eller annan anordning eller mekanism (utom de sökmekanismer som tillhandahålls av Grandado eller andra webbläsare från tredje part) för att navigera eller söka på webbplatsen Grandado.

4. Webbplatser för tredje part

Grandado tillåter användare att skicka och dela kommentarer, feedback, inlämningar, förslag, frågor, recensioner och annat innehåll via webbplatsen Grandado ("innehåll"). Innehållet ska vara skrivet på engelska.

Genom att skicka in innehåll garanterar du att (1) du är den enda författaren och ägaren av innehållet, (2) du är minst 18 år gammal eller, om du är under 18 år, minst 13 år gammal och att ditt bidrag har gjorts under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att vara bunden av detta avtal, och (3) att användningen av det innehåll som du skickar in inte kommer att bryta mot något villkor i detta avtal och inte kommer att orsaka skada för någon person eller enhet.

A. Licensiering av inlämnat innehåll

Om du skickar något till webbplatsen Grandado beviljar du automatiskt, eller garanterar att ägaren av sådant innehåll uttryckligen har beviljat Grandado, en royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomspännande, obegränsad, icke-exklusiv licens för att använda, reproducera, skapa derivat från, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, framföra och visa kommunikationen eller innehållsmaterialet i alla medier eller medier eller i alla former, format eller forum som är kända eller som utvecklas i fortsättningen. Grandado får underlicensiera sina rättigheter genom flera nivåer av underlicenser. Du bör inte skicka in något innehåll till oss som du inte vill licensiera till oss. Grandado är och ska inte ha någon skyldighet (1) att hålla något innehåll konfidentiellt, (2) att betala någon ersättning för något innehåll eller (3) att svara på något användarinnehåll. Du ger Grandado rätt att använda det namn som du skickar in i samband med innehåll.

B. Förbjudet innehåll

Du försäkrar och garanterar att du inte kommer att skicka in följande innehåll:

a) Innehåll som är falskt, felaktigt eller vilseledande;

b) Innehåll som innehåller dina fullständiga namn eller annan konfidentiell identifierbar information om dig själv eller andra;

c) Innehåll som bryter mot lokala, nationella, statliga, federala eller internationella lagar och bestämmelser;

d) Innehåll som inkräktar på andras rättigheter, inklusive patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter, publicitets- eller integritetsrättigheter;

e) Innehåll som är olagligt, obscent, nedsättande, ärekränkande, hotfullt, trakasserande, kränkande, förtalande, hatiskt eller pinsamt för någon annan person eller enhet enligt Grandados eget gottfinnande;

f) Annonser, uppmaningar eller skräppostlänkar till andra webbplatser eller personer utan föregående skriftligt tillstånd från Grandado;

g) kedjebrev eller pyramidspel;

h) Innehåll som utger sig för att vara ett annat företag, en annan person eller enhet, inklusive Grandado, dess närstående enheter, anställda och agenter;

i) Innehåll som innehåller virus eller annan skadlig datorkod;

j) Innehåll som är ett offer, trakasserar, förnedrar eller skrämmer en person eller grupp av personer på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder;

k) Innehåll som du har fått ersättning eller beviljats någon ersättning av någon tredje part om inte Grandado skriftligen har godkänt detta;

l) Innehåll som bryter mot någon policy som publicerats på webbplatsen Grandado, eller som stör andras användning av webbplatsen Grandado.

Även om Grandado inte kan övervaka allt innehåll förstår du att Grandado har rätt, men inte skyldighet, att övervaka innehållet på webbplatsen Grandado för att avgöra om det överensstämmer med detta avtal och andra driftsregler som Grandado från tid till annan kan fastställa. Grandado har rätt att efter eget gottfinnande redigera, flytta, radera eller vägra att publicera innehåll som skickats till eller publicerats på webbplatsen Grandado av vilken anledning som helst, inklusive brott mot detta avtal, oavsett om det är av juridiska eller andra skäl. Trots denna vår rätt är du ensam ansvarig för allt innehåll som du skickar in, och du samtycker till att ersätta Grandado och dess dotterbolag för alla anspråk som uppstår till följd av innehåll som du skickar in.

5. Godkännande av beställningar och fakturering

All faktureringsinformation som lämnas måste vara sanningsenlig och korrekt. Att tillhandahålla osann eller felaktig information utgör ett brott mot detta avtal och kan leda till att beställningen annulleras. Innan vi accepterar en beställning kan vi också begära ytterligare information från dig. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera en beställning av vilken anledning som helst, inklusive begränsningar av tillgängliga kvantiteter för inköp, felaktigheter eller fel i produkt- eller prisinformation eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeribekämpningsavdelning. Om din beställning avbryts efter att ditt kreditkort (eller annat betalkonto) har debiterats, kommer vi att utfärda en kredit till ditt kreditkort (eller annat tillämpligt betalkonto) med det belopp som debiterats. Vi kommer att kontakta dig om hela eller delar av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att godkänna din beställning. Grandado kan begära en förhandsauktorisering för vissa beställningar som görs online med ett kredit- eller betalkort. Denna förhandsauktorisering kommer inte att debiteras dig, men din kortutgivare kan dock hålla detta belopp under en kortare period. Din kortutgivare bestämmer hur länge förauktoriseringen hålls inne. Vi gör detta för att säkerställa att kortuppgifterna fortfarande är giltiga och att du har tillräckligt med pengar för att genomföra transaktionen.

Genom att bekräfta ditt köp i slutet av kassaprocessen godkänner du att acceptera och betala för varan/varorna. Läs även Grandado "Betalningsmetoder".

6. Information om prissättning

Grandado kan inte bekräfta priset på en vara förrän efter att din beställning har gjorts. Prisfel kan förekomma på webbplatsen Grandado eller via Grandados återförsäljare på marknadsplatsen. Grandado förbehåller sig rätten att annullera beställningar som innehåller prisfel, utan ytterligare skyldigheter gentemot dig, även efter det att du mottagit en orderbekräftelse eller ett meddelande om leverans från Grandado. Grandado kan efter eget gottfinnande antingen kontakta dig för instruktioner eller annullera din beställning och meddela dig om en sådan annullering. Priserna för produkter kan skilja sig åt på webbplatsen Grandado eller på Grandado - mobilapplikationer (priser och tillgänglighet är föremål för bekräftelse i kassan för mobilanvändare).

7. Kampanjer med rabatter

Rabattkampanjer är begränsade till vissa perioder och kan löpa ut eller upphöra med eller utan förvarning.

8. Frakt och leverans

Grandado kommer att utföra accepterade beställningar med den mest bekväma hastigheten men senast leverera beställningen inom 30 arbetsdagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten få ett meddelande senast 30 arbetsdagar efter att han eller hon har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan påföljd och rätt till eventuell ersättning. Ovanstående villkor kan avvika i händelse av FORCE MAJEURE (19.1).

Så snart vi tar emot en beställning behandlas den via vårt automatiska system så snabbt som möjligt för att minimera tiden för beställning och leverans. Tyvärr kan vi trots våra bästa ansträngningar och vårt engagemang inte alltid förhindra att ett enda paket försenas i transporten. För att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för paketet att anlända har alla våra kunder 3 månader efter den officiella leveranstiden på sig att meddela oss om beställningen fortfarande inte har kommit fram. När denna period har gått ut är det inte längre möjligt att undersöka paketens destination, så det är viktigt att du meddelar oss i god tid.

När denna period har gått ut kan vi tyvärr inte längre ge återbetalning eller skicka om.

9. Returer och garanti

Produkterna kan returneras av privatkunder inom 100 kalenderdagar från produkternas leveransdatum. Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den sista delförsändelsen. Leveranser till företag är undantagna från vår returpolicy. Endast när Grandado tar emot den returnerade produkten/produkterna i perfekt skick och originalförpackning kan en återbetalning av hela kostnaden* för köpet uppfyllas genom banköverföring inom 14 dagar.

Grandado skall bära kostnaden för varans återsändande. Utan hinder av vad som sagts ovan skall Grandado inte vara skyldigt att ersätta de extra kostnaderna om konsumenten uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som näringsidkaren erbjuder.

Felaktiga, defekta, skadade eller ofullständiga produkter:

Om kunden har fått en felaktig, defekt, skadad eller ofullständig produkt ska en returblankett skickas via kundtjänstportalen tillsammans med foton av den mottagna produkten.

För detaljerad information om hur Grandado hanterar returer hänvisas till vår Retur- och återbetalningspolicy.

Garanti: Grandado erbjuder ett års garanti på alla sina produkter.

För att hantera ett garantianspråk behöver Grandado en anmälan via e-post till: legal@mediapress.com.hk, med angivande av orsaken till reklamationen, ordernummer (detta är viktigt för att kunna lokalisera köpet), fakturan och foton av de skadade eller felaktiga produkterna för att kunna bedöma situationen.

10. Information som tillhandahålls på Grandado

Grandado och våra kunder lägger upp en mängd olika material på webbplatsen Grandado, inklusive utan begränsning, varuinformation, produktbeskrivningar, recensioner, kommentarer och information i butiken nu (tillsammans "material"). Materialet inom 7 kalenderdagar "Förfarande för att returnera din beställning som visas på webbplatsen Grandado" är endast avsett för utbildnings- och informationsändamål. Trots våra ansträngningar att tillhandahålla användbar och korrekt information kan fel förekomma från tid till annan. Innan du agerar på grundval av information som du har hittat på webbplatsen Grandado bör du bekräfta alla fakta som är viktiga för ditt beslut. Grandado och dess informationsleverantörer lämnar inga garantier för tillförlitligheten, riktigheten, aktualiteten, användbarheten eller fullständigheten av informationen på webbplatsen Grandado ansvarar inte för och kan inte garantera prestandan hos varor och tjänster som tillhandahålls av våra annonsörer eller andra vars webbplatser vi länkar till. Den produktinformation som finns på webbplatsen Grandado kan skilja sig från den information som finns i produktmaterialet på grund av ändringar från tillverkaren. Om du upptäcker att en produkt inte motsvarar beskrivningen är din enda åtgärd att returnera den i oanvänt skick (med undantag för produkter som inte får returneras).

Grandado, dess samarbetspartners och agenter tar inget ansvar för någon konsekvens som direkt eller indirekt är kopplad till någon åtgärd eller underlåtenhet som du gör på grundval av det material som finns på någon av webbplatserna Grandado.

11. Immateriella rättigheter

Du är medveten om att vissa varor som licensieras eller säljs på webbplatsen Grandado omfattas av tull- och exportkontrolllagar och -förordningar i HHong Kong SAR, China och kan också omfattas av tull- och exportlagar och -förordningar i det land där produkterna tillverkas och/eller tas emot, och du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar. Genom att importera, köpa eller använda produkter från webbplatsen Grandado samtycker du till att följa tillämpliga lagar, regler och förordningar från ovan nämnda myndigheter.

Alla beställningar kommer att skickas från lager i Kina. Försändelsen av alla paket inkluderar alla exportavgifter! Vid beställning på Grandado debiteras de priser som är kopplade till produkterna och eventuellt höjs de med fraktkostnader. Kunden är personligen ansvarig för import av levererade varor och ansvarar för eventuella kostnader för importskatter, importhanteringsavgifter och moms när han/hon köper produkter från Grandado.

12. Intellektuell egendom

Alla upphovsrätter, varumärken, handelsbeteckningar, annan immateriell egendom och material, inklusive sidrubriker, bilder, text, illustrationer, format, logotyper, design, ikoner, fotografier, skriftliga och andra material (kollektivt "IP") ägs, kontrolleras eller licensieras av Grandado, ett av dess dotterbolag eller av tredje part som har licensierat sitt material till Grandado och skyddas av Hong Kong SAR, China och internationell varumärkes- och upphovsrättslagstiftning. Du kan få tillgång till, visa, ladda ner och skriva ut IP och allt annat material som visas på webbplatsen Grandado endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du (1) behåller all upphovsrätt, alla varumärken eller andra äganderättsliga beteckningar som finns på all IP, (2) inte ändrar eller modifierar IP på något sätt och (3) inte tillhandahåller eller gör IP tillgängligt för tredje part på ett kommersiellt sätt. Ingen licens, rättighet, äganderätt eller intresse i material eller programvara överförs till dig som ett resultat av din användning av webbplatsen Grandado eller din åtkomst, visning, nedladdning eller utskrift av IP. Du får inte reproducera (med undantag för vad som anges ovan), publicera, överföra, distribuera, visa, modifiera, skapa derivat från, sälja eller delta i någon försäljning av eller på något sätt utnyttja, helt eller delvis, någon av IP, webbplatsen Grandado eller någon relaterad programvara. All programvara som används på webbplatsen Grandado tillhör Grandado eller dess leverantörer och skyddas av Hong Kong SAR, China och internationella upphovsrättslagar. IP och programvara på webbplatsen Grandado får endast användas som en inköpsresurs.

All annan användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution, överföring, återpublicering, visning eller framförande, av IP på denna webbplats är strängt förbjuden. Sammanställningen (dvs. insamling, arrangemang och montering) av all IP på webbplatsen Grandado är exklusivt ägd av denna webbplatsoperatör och skyddas också av Hong Kong SAR, China och internationella upphovsrättslagar.

Grandado namn och logotyper, och all annan grafik, logotyper, sidrubriker, knappikoner, skript och tjänstebeteckningar som ingår i eller görs tillgängliga via webbplatsen Grandado är varumärken eller handelsbeteckningar som tillhör denna webbplatsoperatör i HHong Kong SAR, China och andra länder. Alla andra märken tillhör respektive företag.

13. Färger

Vi har gjort stora ansträngningar för att korrekt visa färgerna på de produkter som visas på webbplatsen Grandado. Eftersom de faktiska färgerna du ser beror på din bildskärm kan vi dock inte garantera att din bildskärms visning av en färg exakt återspeglar produktens faktiska färg eller finish.

14. Integritetspolicy

Grandado tar vi din integritet på allvar. Vi samlar in kundinformation i syfte att förbättra din shoppingupplevelse och informera dig om våra produkter och kampanjer. Vi varken säljer eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part, men vi kan dela dina uppgifter under vissa omständigheter som beskrivs nedan. Den här policyn omfattar hur vi behandlar den personliga information som vi samlar in och får från dig. Personlig information är information om dig som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information som inte annars är allmänt tillgänglig. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss via kundtjänstportalen.

Ändringar i vår integritetspolicy kommer att uppdateras på vår webbplats. Du kan kontrollera revideringar genom att titta på datumet för revideringen högst upp i policyn.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar endast in ditt namn, postadress och telefonnummer när du köper en produkt. Läs även vår separata "Integritetspolicy"

VILKEN INFORMATION VI INTE SAMLAR IN

Vi samlar inte in kreditkortsinformation och ser inte dina kreditkortsnummer vid något tillfälle i köpprocessen. Alla kreditkortstransaktioner behandlas via betalningsleverantörer.

Vi samlar inte heller in dina vänners e-postadresser när du skickar en önskelista till dina vänner.

HUR DIN INFORMATION ANVÄNDS

När du lägger en beställning eller gör ett köp från Grandado använder vi dina personuppgifter för att behandla din beställning. Vi skickar dig ett e-postmeddelande för att bekräfta din beställning eller kan kontakta dig via telefon, post eller e-post om vi har andra frågor om din beställning eller ditt köp. När du gör en beställning eller ett köp använder vi din e-post- och postadress för att skicka dig information om våra produkter och kampanjer.

Grandado kommer aldrig att sälja din information till tredje part. I det osannolika fallet att vi säljer hela eller delar av vår verksamhet kommer Grandado att lämna ut dina personuppgifter till en köpare som går med på att följa villkoren i denna sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att avslöja information om dig enligt lagens krav, som svar på rättsliga processer och förfrågningar om brottsbekämpning, och när det är nödvändigt för att skydda Grandados egendom, intressen och rättigheter.

BESÖKARE FRÅN EUROPEISKA UNIONEN?

Det här avsnittet i sekretesspolicyn gäller endast om du använder vår webbplats eller tjänster som omfattas av denna sekretesspolicy från ett land som är en medlemsstat i Europeiska unionen, och kompletterar informationen i denna sekretesspolicy.

Med förbehåll för begränsningar i tillämplig lag har du rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och att begära tillgång till, portabilitet, rättelse och radering av dina egna personuppgifter. Om användningen av dina uppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som baseras på samtycke före återkallandet.

Begäran ska lämnas in genom att kontakta oss på följande adress:

a) Innehåll som är falskt, felaktigt eller vilseledande;

legal@mediapress.com.hk

HUR DU FÅR TILLGÅNG TILL, ÄNDRAR ELLER RADERAR DIN INFORMATION

Du kan ändra din information genom att logga in på ditt konto på Grandado eller du kan be oss uppdatera eller radera din personliga information genom att kontakta oss via kundtjänstportalen. Var noga med att ange din e-postadress och ditt fullständiga namn.

HUR DU KAN UTÖVA DINA VALMÖJLIGHETER NÄR DET GÄLLER ATT TA EMOT REKLAMMEDDELANDEN

Vid köpet kan du samtycka till att bli upptagen i vår sändlista. Om du inte vill ta emot information för att förbättra din shoppingupplevelse kan du följa instruktionerna längst ner i det e-postmeddelande du får för att automatiskt ta bort dig från vår sändlista. Du kan också kontakta oss via kundtjänstportalen. Observera att när du handlar från oss kommer vi att fortsätta att bekräfta din beställning via e-post. Dessutom kan vi också behöva kontakta dig via telefon, e-post eller post med andra frågor om din beställning.

SKYDD AV BARNS INTEGRITET

Grandado kommer aldrig medvetet att begära personligt identifierbar information från någon under 13 år utan föregående verifierbart föräldramedgivande. Om vi får reda på att en kund hos Grandado är under 13 år kommer vi att ta bort all personligt identifierbar information om den personen från våra filer.

OM KAKOR (COOKIES)

En cookie är en liten fil som webbplatser lagrar på din dators hårddisk när du besöker deras webbplats. En cookie kan innehålla information, t.ex. ett unikt identifieringsnummer som webbplatser använder för att spåra de sidor som du besöker på deras webbplats. Grandado använder cookies men kommer aldrig att lagra personligt identifierbar information i din cookie. Vi använder cookies för att förbättra din shoppingupplevelse. Cookies gör det möjligt för oss att hålla reda på din beställning när du handlar på vår webbplats.

Du kan vägra cookies genom att stänga av dem i din webbläsare, men om du stänger av cookies kommer vi inte att kunna spåra din beställning med vårt kundvagnssystem, och du kan kontakta oss via kundtjänstportalen.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER

Grandado kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa webbplatsers sekretesspolicy eller praxis. Du bör läsa igenom dessa policyer innan du lämnar någon personlig information.

Grandado ansvarar inte för innehållet eller praxis på länkade webbplatser och vi tillhandahåller dessa länkar endast för att underlätta och informera våra besökare.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att Grandado använder denna information Ändringar i vår sekretesspolicy kommer att uppdateras här så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in från dig, hur vi använder denna information och under vilka omständigheter vi avslöjar den.

15. Anslutna länkar

Vissa av länkarna på denna webbplats kan vara anslutna länkar. Grandado kan delta i ett reklamprogram som är utformat för att förse partnerwebbplatser med länkar på Grandado webbsidor, för att tjäna en provision genom att länka till tredje parts webbplatser eller produkter. Detta påverkar inte priset på tredjepartsprodukter. Om du köper en produkt via en affiliate-länk blir din kostnad densamma. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att omdirigeras till den tredje parts webbplats. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

16. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Grandado och dess dotterbolag skadeslösa från och mot alla krav, skador, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår till följd av eller är relaterade till din användning av webbplatsen Grandado eller till att du bryter mot detta avtal.

17. Uppsägning

Detta avtal gäller om och tills det sägs upp av dig eller Grandado. Du kan säga upp detta avtal när som helst, förutsatt att du upphör med all fortsatt användning av webbplatsen Grandado. Grandado kan också säga upp detta avtal när som helst och kan göra det omedelbart utan förvarning, och följaktligen neka dig tillgång till webbplatsen Grandado, om du enligt Grandados eget gottfinnande inte uppfyller något villkor eller någon bestämmelse i detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal av dig eller Grandado måste du omedelbart förstöra allt material som laddats ner eller på annat sätt erhållits från webbplatsen Grandado, liksom alla kopior av sådant material, oavsett om de gjorts enligt detta avtal eller på annat sätt.

Följande avsnitt ska fortsätta att gälla även efter uppsägning av detta avtal: "Användning av webbplatsen Grandado", "Inlämning av innehåll", "Godkännande av beställningar och fakturering", "Prisinformation", "Information som tillhandahålls på webbplatsen Grandado", "Exportpolicy", "Immateriella rättigheter", "Skadestånd", "Uppsägning", "Ansvarsfriskrivning", "Begränsning av ansvar", "Sekretess" och "Allmänt".

18. Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats tillhandahålls av Grandado i befintligt skick och i den mån den är tillgänglig. Grandado gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om driften av webbplatsen Grandado eller om information, innehåll, material eller produkter som ingår på webbplatsen Grandado. I den fulla utsträckning som är möjlig enligt tillämplig lag frånsäger sig Grandado alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Utan att begränsa det föregående frånsäger sig Grandado alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, för alla varor som erbjuds på webbplatsen Grandado. DU ERKÄNNER, genom din användning av webbplatsen Grandado, att din användning av webbplatsen Grandado sker på din egen risk. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER INTE FÖR PRODUKTGARANTIER SOM ERBJUDS AV TILLVERKAREN AV PRODUKTEN. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA AVTAL. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

19. Begränsningar av ansvar

Under inga omständigheter och under inga rättsliga eller godtagbara teorier, vare sig i form av skadestånd, kontrakt, strikt ansvar eller på annat sätt, ska Grandado eller någon av dess samarbetspartners, anställda, direktörer, tjänstemän, agenter, säljare eller leverantörer vara ansvariga gentemot dig eller någon annan person för indirekta, särskilda eller särskilda skador, TILLFÄLLIG eller FOLKFÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGON SKATTSLAG som härrör från eller har samband med användningen av eller oförmågan att använda Grandados webbplatser, inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlorad vinst, förlust av goodwill, Förlust av data, arbetsstopp, resultatens exakthet eller datorfel eller fel eller felfunktion, även om en auktoriserad företrädare för Grandado har blivit informerad om eller borde ha känt till möjligheten av sådana skador. Med förbehåll för det föregående kommer Grandado under inga omständigheter att vara ansvarig för några skador som överstiger de avgifter som du har betalat i samband med din användning av Grandados webbplatser under sexmånadersperioden före den dag då skadeståndsanspråket uppstod.

19. Allmänt och Force Majeure

Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal och framställningar mellan dem. De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda som referens och definierar eller begränsar inte på något sätt avsnittets räckvidd. Om någon bestämmelse i detta avtal av någon anledning anses vara ogenomförbar ska denna bestämmelse ändras endast i den utsträckning som krävs för att den ska bli genomförbar och övriga villkor i detta avtal ska förbli fullt giltiga och effektiva. Grandados underlåtenhet att agera i samband med att du eller andra bryter mot detta avtal utgör inte ett avstående och ska inte begränsa Grandados rättigheter i samband med ett sådant brott eller senare brott. Detta avtal ska regleras av och tolkas enligt Hong Kong SAR, China lag utan hänsyn till lagvalsbestämmelser. Alla åtgärder eller förfaranden som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal eller din användning av webbplatsen Grandado måste väckas i de högsta domstolarna i Hong Kong SAR, China och du samtycker till den exklusiva personliga jurisdiktionen för sådana domstolar.

DENNA BESTÄMMELSE BERÖVAR INTE KONSUMENTER I EUROPEISKA UNIONEN DET SKYDD SOM GES AV TVINGANDE BESTÄMMELSER I BOSÄTTNINGSLANDETS LAGSTIFTNING, VILKET INNEBÄR ATT KONSUMENTER I EUROPEISKA UNIONEN HAR RÄTT TILL ALLA RELEVANTA RÄTTIGHETER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I BOSÄTTNINGSLANDET.

19.1 FORCE MAJEURE

Ingen av parterna ska vara ansvarig för underlåtenhet eller försening i utförandet av sina skyldigheter enligt detta avtal i den mån underlåtenheten eller förseningen orsakas av en force majeure-händelse. Med force majeure avses varje händelse som ligger utanför en parts rimliga kontroll och som till sin natur inte kunde ha förutsetts eller, om den kunde ha förutsetts, var oundviklig, inklusive strejker, lockouter eller andra arbetskonflikter (oavsett om det gäller den egna personalen eller en tredje parts personal), fel på energikällor eller transportnät, naturkatastrofer, krig, terrorism, upplopp eller oroligheter, ingripanden från civila eller militära myndigheter, nationella eller internationella katastrofer, väpnade konflikter, skadegörelse, haveri av anläggningar eller maskiner, nukleär, kemisk eller biologisk kontaminering, ljudbang, explosioner, kollaps av byggnadskonstruktioner, bränder, översvämningar, stormar, jordbävningar, förluster till sjöss, epidemier eller liknande händelser, naturkatastrofer eller extrema ogynnsamma väderleksförhållanden eller leverantörers eller underleverantörers underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter.

21. Förfarande för att göra anspråk på intrång i upphovsrätten

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats och är tillgängligt på webbplatsen Grandado på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, vänligen kontakta oss för att rapportera ett eventuellt upphovsrättsintrång på följande adress: legal@mediapress.com.hk

Eventuellt intrång i immateriella rättigheter eller mönsterrättigheter i importlandet: Kunden är personligen ansvarig för import om det var känt att relaterade produkter kunde vara kopior av produkter i importlandet för vilka registrerade egendoms- eller designrättigheter är lokalt giltiga.

Företagets identitet:

Mediapress Ltd.
Adress: RM A08, 6/F, Manson Industrial Building, 8 A Kung Ngam Village Lane, Shau Kei Wan, Hong Kong SAR

Anmärkning: Denna adress är inte lämplig som returadress. För att returnera din produkt, vänligen kontakta kundtjänst.

Senast uppdaterad den 01 juli 2019.

Detta är en Google-översättning av originalet på kantonesiska skriven giltig version av Grandado "Ansökan och godkännande av villkoren".

Inga rättigheter kan härledas från detta. Den kantonesiska versionen har företräde när det finns en avvikande tolkning mellan dessa texter.

Den ursprungliga kantonesiska versionen kan beställas på följande adress: legal@mediapress.com.hk

Det är också möjligt för konsumenter i EU att registrera klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Denna plattform finns på http://ec.europa.eu/odr. Om ditt klagomål ännu inte har behandlats någon annanstans kan du fritt lämna in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform.

Grandado. Alla rättigheter förbehållna.

Fri frakt

Vi erbjuder fri frakt för alla produkter

100 dagars retur

Om du inte är nöjd kan du returnera inom 100 dagar

Låga priser

Upp till 40% rabatt och nya erbjudanden varje vecka

5 miljoner produkter

Med över 5 miljoner produkter kommer du garanterat att hitta något du gillar