Allmänna villkor Mediapress LTD
 

Version giltig från och med 11 september 2014

 

 

Företagets identitet

 

Företagsnamn :

 Obs! Den här adressen är inte lämplig som returadress. För att returnera din produkt, vänligen kontakta kundservice.

 

Observera: Från och med den 1 mars 2018 har Sverige ändrat reglerna för transporter från länder utanför EU. Grandado skickar alla produkter från vårt lager i Kina. Det innebär att alla produkter omfattas av de nya momsreglerna. Dessa momsregler ger en tilläggsskatt på 25% av produktvärdet. Kunden får stå själv för dessa kostader. Vi har inkluderat denna information på hela webbplatsen för att informera dig om detta. Om du har förbisett denna information kan det leda till olängehet. Vi kan tyvärr inte ändra något med den här situation.

 

Artikel 1 Definitioner & Allmän bestämmelser
 

 1. Mediapress LTD: med säte i Hongkong.
 2. Kund: En fysisk person som inte handlar i yrkesverksamhet eller verksamhet och som har lämnat Mediapress LTD med uppdrag för leverans av Produkter.
 3. Produkter: Det mest omfattande konceptet för ett företag eller en Produkt som levereras av Mediapress Limited LTD.
 4. Mediapress LTD Webbsida: Alla webbplatser som ägs av Mediapress LTD.
 5. Kunden kan inte härleda några rättigheter från att Mediapress LTD kan tillämpa dessa allmänna villkor flexibelt.
 6. Dessa villkor gäller för alla erbjudanden och avtal av Mediapress LTD som sträcker sig till försäljningen av Produkter.
 7. Eventuella allmänna köpvillkor som tillämpas av Kunden är uttryckligen uteslutna och gäller därför inte avtal som ingåtts med Mediapress LTD.
 8. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna termer är helt eller delvis ogiltiga eller får deklareras som ogiltiga, gäller de övriga allmänna villkoren helt och hållet.
 9. I dessa allmänna termer kan ordet "skriftligt" också användas för skriftliga skriftliga dokument som skickas via elektroniska vägar, inklusive e-post och faxade dokument.

 

Artikel 2 Erbjudanden
 

 1. Med Produkterna som erbjuds på webbplatsen Mediapress LTD nämns produktspecifikationerna samt Produktens pris och eventuella fraktkostnader. Momsen övergår till Kunden.
 2. Produkterna som erbjuds på Mediapress LTD-webbplatsen innehåller en så noggrann som möjligt, sanningsenlig beskrivning och / eller bild av den erbjudna Produkten.
 3. Om de beskrivningar och / eller bilder som beskrivs i artikel 2.2 i praktiken visar sig vara annorlunda, gör det inte Mediapress LTD ansvarigt för ersättning till Kunden på något sätt. Kunden förbehåller sig rätten till återkallelse enligt vad som beskrivs i artikel 5.1.
 4. Mediapress LTD ger Kunden information om Produktens förväntade leveranstid denna term är bara en indikation.

 

Artikel 3 Genomförande av ett avtal
 

 1. Produkterna som erbjuds på webbplatsen Mediapress LTD finns i produktbeskrivningen samt Produktens pris och eventuella fraktkostnader. Momsen övergår till Kunden.
 2. Produkterna som erbjuds på Mediapress LTD-webbplatsen innehåller en så noggrann som möjligt, sanningsenlig beskrivning och / eller bild av den erbjudna Produkten.
 3. Om de beskrivningar och / eller bilder som beskrivs i artikel 2.2 i praktiken visar sig vara annorlunda, gör det inte Mediapress LTD ansvarigt för ersättning till Kunden på något sätt. Kunden förbehåller sig rätten till återkallelse enligt vad som beskrivs i artikel 5.1.
 4. Mediapress LTD ger Kunden information om Produktens förväntade leveranstid. Detta datum är endast ett direktiv.

 

Artikel 4 Leverans
 

 1. Leverans sker i princip inom tre arbetsdagar om Produkten är tillgänglig på lager.
 2. Om den beställda Produkten inte är direkt tillgänglig på lager, kommer Mediapress LTD att sätta ett ytterligare leveransdatum, och Mediapress LTD levererar alltid inom trettio (30) dagar. Om denna term överskrids har Kunden rätt att säga upp avtalet.
 3. Leverans sker på en adress som ges av Kunden, förutsatt att leveransadressen är i Stor Britannien eller i andra länder där Grandado levererar.

 

Artikel 5 Återbetalningsprodukter & Pengarna tillbaka garanti
 

 1. Efter att ha mottagit de Produkter som beställts via Mediapress LTD har Kunden trettio (30) dagar att returnera den beställda Produkten till Mediapress LTD utan att ge en anledning. Vid mottagandet av Produkten kommer Mediapress LTD att ersätta dig för fakturans värde inom trettio (30) dagar.
 2. Kunden kan inte returnera Produkter som redan använda. Därför kan Kunden endast returnera Produkten i sitt ursprungliga tillstånd.
 3. Om Kunden utnyttjar ångerrätten kommer fraktkostnaderna att omfattas av Mediapress LTD, om inte annat avtalats.
 4. Vid mottagandet av Produkten måste Kunden vidta alla rimliga åtgärder för att undvika skador på Produkterna och / eller förpackningarna.
 5. Om Kunden returnerar en defekt Produkt eller Produkt i ett skadat paket till Mediapress LTD har Mediapress LTD rätt att dra av kostnaderna för att återställa skadorna från återbetalningsbeloppet. Eller om skadorna är för höga accepterar Mediapress LTD återbetalningen. Mediapress LTD måste kunna sälja dessa Produkter.
 6. Kunden kan inte verifiera hans eller hennes ångerrätt om den beställda Produkten är tillverkad enligt Kundens egna preferenser, är lättförgänglig eller, om det gäller en annan Produkt än den som avses i artikel 7: 46d, 4. Nederländsk civillagen.

 

Artikel 6 Garanti
 

 1. Kunden måste undersöka de levererade Produkterna omedelbart efter mottagandet. Eventuella defekta Produkter måste rapporteras till Mediapress LTD omedelbart efter upptäckten och senast inom 48 timmar.
 2. Om i ovanstående artiklar som nämns ovan, är rätten till reklamation inte rapporteras till Mediapress Limited LTD under ovanstående villkor skall anses ha mottagits i gott skick.
 3. Mediapress Limited LTD kan endast ge en garanti på Produkter för vilka det kan antas som inte uppfyller de krav som Kunden vid mottagandet. Om Produkten visar defekter orsakade av Kunden, har Kunden ingen rätt att byta eller återbetala inköpspriset.
 4. Om den misslyckade Produkt, upprättad av klienten anses lagligt av Mediapress Limited LTD måste Kunden erkänna Mediapress Limited LTD rimlig tid under vilken företaget Mediapress Limited LTD kan fortsätta att korrekt uppfylla kontraktet.
 5. Eventuella påståenden om kunden för att garantera deras rättigheter inte inkludera andra skulder Kunden, som inträffade med detta avtal.
 6. Ångerrätten gäller inte; Affärsuppdrag och transaktioner.
 7. Om kunden inte har mottagit produkten har kunden 60 dagar efter leveransdatumet att rapportera detta till kundservice. Efter denna period löper ut rätten att återkalla eller ersättning.

 

Artikel 7 Ansvar
 

 1. Mediapress LTD utesluter inget ansvar för indirekta skador som uppkommit i samband med användningen av de Produkter som tillhandahålls av Mediapress LTD, utom i de fall då skadan kan vara direkt hänförlig till skuld eller grov oaktsamhet hos Mediapress LTD.
 2. Om Mediapress LTD är ansvarig på något sätt är något ansvar begränsat till det faktum som fakturerats av Kunden.
 3. Direkt skada bör endast förstås:
 4. Rimliga kostnader för att bestämma orsaken och omfattningen av skadan, så länge som beslutet avser skadan enligt dessa villkor,
 5. Eventuella rimliga kostnader för Mediapress LTDs dåliga prestanda som ett resultat av detta avtal, så länge som det kan hända Mediapress LTD;
 6. Rimliga kostnader för att förhindra skador om Kunden visar att dessa kostnader har lett till begränsningen av omedelbar skada som nämns i denna artikel.
 1. Mediapress LTD är under alla omständigheter aldrig ansvarig för följande förluster: följdskador, förlust av vinst, förlust av besparingar och skador orsakade av affärsavbrott.
 2. Mediapress LTD kundsäkerhet för tredje parts krav som uppstår på grund av kontraktets utförande.

 

Artikel 8 Skyldighet hos Kunden
 

 1. Generellt måste Kunden agera i enlighet med villkoren i dessa allmänna villkor samt med arrangemangen mellan Mediapress LTD och Kunden.
 2. Kunden måste se till att Mediapress LTD har all rätt information för att korrekt genomföra kontraktet.
 3. Kunden måste ta hand om normal användning av de Produkter som tillhandahålls av Mediapress LTD. I händelse av att Kunden inte gör det, upphör deras rätt till garantin enligt artikel 6.3.

 

Artikel 9 Force majeure
 

 1. Mediapress LTD är inte skyldig att fullgöra sina skyldigheter gentemot Kunden om Mediapress LTD är begränsat i detta avseende.Mediapress Limited LTD kan inte anklagas eller vara lagligt eller åtalat för en attityd i handeln.
 2. I händelse av force majeure kan Mediapress LTD behålla skyldigheterna enligt det suspenderade avtalet. I händelse av att force majeure varar mer än trettio (30) dagar har varje part rätt att säga upp avtalet utan skyldighet att återbetala den skada som den andra parten orsakat.

 

Artikel 10 Behållande av titel
 

 1. Produkterna som tillhandahålls av Mediapress LTD förblir Mediapress LTDs äganderätt tills Kunden uppfyller alla skyldigheter enligt det stängda avtalet med Mediapress LTD.
 2. Om Mediapress LTD behåller titeln anses det relevanta slutna avtalet avslutas utan att det påverkar Mediapress LTD rätt att kräva ersättning för skadestånd, förlorad vinst och ränta.

 

Artikel 11 Pris & Betalning
 

 1. Betalning måste genomföras före leverans.
 2. Kunden är fri att välja betalningsmetod i formuläret som erbjuds på webbplatsen, om inte Mediapress LTD-representanter uttryckligen förklarar ett annat betalningsalternativ.
 3. Eventuella felaktigheter i fakturering av Mediapress LTD frigör inte Kunden från skyldigheten att betala det belopp som ska korrigeras.
 4. Creditcard payment from Europe processed by:

  Obs! Den här adressen är inte lämplig som returadress. För att returnera din produkt, vänligen kontakta kundservice.

Artikel 12 Tillämplig lag & Tvister
 

 1. Hongkongs lag avser uteslutande alla Mediapress LTD juridiska förhållanden som ingår i det.
 2. Kunden och Mediapress LTD kommer inte att vända sig till domaren tills de har gjort något för att lösa tvisten genom ömsesidigt samråd.
   

Artikel 21 - Import med inköp
 

 1. Kunderna ansvarar för alla tillämpliga moms- och importtullar samt frakt- och fraktkostnader på Grandado. 

  Den svenska posten är anförtrott för att beskatta varje paket som importeras från länder utanför EU med 25 % importkostnader. Grandado skickar order från sitt lager i Kina. Därför är konsumenten ansvarig för dessa momskostnader.